ტექნოლოგია BIODRY ბუნებრივი გზით აღმოფხვრის ტენს
სამრეწველო ქიმიის და ფიზიკური ზემოქმედების გარეშე. როგორც შენობის შიგნით, ასევე გარეთ.
ტექნოლოგია BIODRY ბუნებრივი გზით აღმოფხვრის ტენს.
სამრეწველო ქიმიის და ფიზიკური ზემოქმედების გარეშე. როგორც შენობის შიგნით

ასევე გარეთ
ყველას შეგვიმჩნევია შენობების სარდაფებში და პირველ სართულზე ნესტის გამო დაზიანებული კედლები, ჩამოცვენილი ბათქაში და უსიამოვნო სუნი, რაც გამოწვეულია ობის სოკოს გამო.

თუ გაქვთ ასეთი პრობლემა? მაშინ წაიკითხეთ ეს ტექსტი ბოლომდე და თქვენ იპოვით ამ პრობლემების მოგვარების ერთადერთ სწორ გზას.

მიზეზი კი იმალება გრუნტის წყლების მოძრაობაში, რომლებიც ბუნებრივი კანონების ზემოქმედებით შეიწოვება კედლის ფორებში (1,5 მ-ზე და ზევით) ავსებს მათ და შლის.

ძველი დროიდან არქიტექტორებმა იცოდნენ ამ ეფექტის შესახებ და მას კაპილარულ შეწოვას უწოდებდნენ. ამ ამოცანის გადასაწყვეტად ფუნდამენტის მშენებლობის დროს ქმნიდნენ ბარიერებს ჰიდროსაიზოლაციო მასალებისგან, მაგრამ როგორც კი ბარიერი იშლება მაშინვე წყლის მოლეკულები იწყებენ კედლის კაპილარებში ზევით მოძრაობას. ეს ფიზიკური მოვლენაა.

შენობაში ტენიანობის მომატების, ობის სოკოს გაჩენის და კედლების ჩამოშლის შემდეგ მიმართავენ სპეციალისტებს, რომლებიც დაადგენენ რა კაპილარული შეწოვის ეფექტს, სთავაზობენ აღდგენას ჰიდროიზოლაციის მეთოდით. არსებობს რამოდენიმე მეთოდი, მაგრამ ყველა მათგანი მოითხოვს დიდ ფინანსურ ხარჯებს. ხარჯები არის, გარანტია კი არა. მაგრამ არსებობს სხვა გზა.
როგორ შლის ტენი კედლებს?
Обследование зданий памятников архитектуры выявило факт, что наиболее серьезное разрушение стен, наблюдается от уровня земли до высоты полутора метров.
Дальнейший анализ показал, что причиной данной проблемы является намокание стен, благодаря эффекту капиллярного подъема.

Как же вода разрушает стену?
Дело в том что строительные материалы имеют пористую (капиллярную) структуру.
საშიში ბაქტერიები
3.
на стенах появляется грибок и образует вредные бактерии вредящие здоровье человека проживающего в здании с данным образованием
4.
რეგულარული რემონტი

постоянный ремонт стен из-за повышенной влажности в стене и появления грибка и других вредных бактерий
ნაგებობის ნგრევა
1.
стена разрушающаяся из-за капиллярного подъема влаги, разрушение стены из-за повышенной влажности в ней грунтовые воды поднимающиеся по капиллярам
2.
არამიმზიდველობა
на стене разрушается штукатурка и появляются влажные пятна влаги
ყველას შეგვიმჩნევია შენობების სარდაფებში და პირველ სართულზე ნესტის გამო დაზიანებული კედლები, ჩამოცვენილი ბათქაში და უსიამოვნო სუნი, რაც გამოწვეულია ობის სოკოს გამო.

თუ გაქვთ ასეთი პრობლემა? მაშინ წაიკითხეთ ეს ტექსტი ბოლომდე და თქვენ იპოვით ამ პრობლემების მოგვარების ერთადერთ სწორ გზას.

მიზეზი კი იმალება გრუნტის წყლების მოძრაობაში, რომლებიც ბუნებრივი კანონების ზემოქმედებით შეიწოვება კედლის ფორებში (1,5 მ-ზე და ზევით) ავსებს მათ და შლის.

ძველი დროიდან არქიტექტორებმა იცოდნენ ამ ეფექტის შესახებ და მას კაპილარულ შეწოვას უწოდებდნენ. ამ ამოცანის გადასაწყვეტად ფუნდამენტის მშენებლობის დროს ქმნიდნენ ბარიერებს ჰიდროსაიზოლაციო მასალებისგან, მაგრამ როგორც კი ბარიერი იშლება მაშინვე წყლის მოლეკულები იწყებენ კედლის კაპილარებში ზევით მოძრაობას. ეს ფიზიკური მოვლენაა.

შენობაში ტენიანობის მომატების, ობის სოკოს გაჩენის და კედლების ჩამოშლის შემდეგ მიმართავენ სპეციალისტებს, რომლებიც დაადგენენ რა კაპილარული შეწოვის ეფექტს, სთავაზობენ აღდგენას ჰიდროიზოლაციის მეთოდით. არსებობს რამოდენიმე მეთოდი, მაგრამ ყველა მათგანი მოითხოვს დიდ ფინანსურ ხარჯებს. ხარჯები არის, გარანტია კი არა. მაგრამ არსებობს სხვა გზა.
როგორ შლის ტენი კედლებს?
3.
4.
რეგულარული რემონტი
1.
2.
ნაგებობის ნგრევა
არამიმზიდველობა

საშიში ბაქტერიები
Каждый из нас не раз замечал излишнюю сырость не только в подвальных и
цокольных, но и на первых этажах. Внутри воздух спёртый и сырой до
неприятного. Стены буквально облазят, штукатурка сыплется вместе с
отделочными материалами и обрастает грибком. Плесень по углам… У вас
есть такая же проблема? Прочитайте этот короткий текст до конца – и вы
найдёте единственно правильный способ избавления от неё.Причина подобных проявлений кроется в грунтовых водах, которые под
действием законов природы продвигаются по пористым стеновым материалам, как по капиллярам, разрушая перегородки и заполняя стены на высоту до полутора и более метров.
С давних времен зодчие знали о таком эффекте и называли его капиллярным подсосом.
Для решения задачи при возведении фундаментов создавались барьеры из гидроизоляционных материалов. Но стоит барьеру разрушиться – молекулы воды немедленно начинают стремиться вверх по капиллярам. Это физическое явление.Чувствуя сырость в помещении, наблюдая различного рода разрушения
стен, замечая грибок и плесень, хозяин обращается к специалистам. Они
констатируют эффект капиллярного подсоса и предлагают восстановление
гидроизоляции. Есть даже несколько способов такого восстановления. Но
каждый из них является очень затратным и при этом не всегда удается
добиться хоть сколько-нибудь долговечного результата. Расходы есть,
гарантии – нет. Но есть и другое решение!


კედლების გამოშრობა BIODRAY - ის ტექნოლოგიით.

ტექნოლოგია BIODRAY არ ქმნის ბარიერს გრუნტსა და ფუნდამენტს შორის. კედლის კაპილარებში წყლის მოლეკულების ზევით მოძრაობის მიზეზის დადგენის შემდეგ შვეიცარიელმა მეცნიერებმა გამოიგონეს მართლაც უნიკალური ხელსაწყო, რომელიც გარანტირებულად აშორებს კაპილარული შეწოვის ეფექტს და აშრობს კედლებს.


კომპაქტური, ენერგოეფექტური და გამძლე ხელსაწყო გამოიყენება, როგორც სამრეწველო საამქროებში, ასევე ძველი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და თანამედროვე ნაგებობებში არსებული პრობლემების გადასწყვეტად.


ხელსაწყოს მეშვეობით ნიადაგში არსებული წყალი აღარ შეიწოვება კედლების მიერ და რჩება ნიადაგში.


აღმოაჩინე შენთვის BIODRAY - ის უპირატესობა და გადაწყვიტე სველი კედლების პრობლემა.Прибор BioDry использует магнитное поле земли в качестве источника питания.

Не требует других внешних источников электроэнергии или эксплуатационных расходов.
11 см
26 см
прибор Биодрай который борется с влажностью в стенах из-за капиллярного подъема влаги, абсолютная гарантия осушения стен благодаря развороту радиоактивных волн от земли
კედლების გამოშრობა BIODRAY ის ტექნოლოგიით
ტექნოლოგია BIODRAY არ ქმნის ბარიერს გრუნტსა და ფუნდამენტს შორის. კედლის კაპილარებში წყლის მოლეკულების ზევით მოძრაობის მიზეზის დადგენის შემდეგ შვეიცარიელმა მეცნიერებმა გამოიგონეს მართლაც უნიკალური ხელსაწყო, რომელიც გარანტირებულად აშორებს კაპილარული შეწოვის ეფექტს და აშრობს კედლებს.


კომპაქტური, ენერგოეფექტური და გამძლე ხელსაწყო გამოიყენება, როგორც სამრეწველო საამქროებში, ასევე ძველი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და თანამედროვე ნაგებობებში არსებული პრობლემების გადასწყვეტად.


ხელსაწყოს მეშვეობით ნიადაგში არსებული წყალი აღარ შეიწოვება კედლების მიერ და რჩება ნიადაგში.


აღმოაჩინე შენთვის BIODRAY - ის უპირატესობა და გადაწყვიტე სველი კედლების პრობლემა.Прибор BioDry использует магнитное поле земли в качестве источника питания.

Не требует других внешних источников электроэнергии или эксплуатационных расходов.


Технология Биодрай не создает барьеров между грунтом и фундаментом. Поняв причину подъема молекул воды вверх по капиллярам стен,
швейцарские ученые изобрели действительно уникальный прибор, который гарантированно убирает эффект капиллярного подъема и осушает стены.


Компактный, энергоэффективный и долговечный,
он является универсальным решением для любых объектов – от старых промышленных цехов и старинных памятников мирового культурного наследия до новейших строительных решений.


Благодаря устройству, вода, присутствующая в почве не будет больше тянуться вверх стены, а останется в почве.

Откройте для себя преимущества системы Биодрай и реши проблему влажных стен!

11 см
26 см
1. ტენის კაპილარული აწევა - ეს არის წყლის მოლეკულების მუდმივი ნაკადი, რომლებიც იწევენ კედლებში ზევით ნიდაგთან შეხებისას.
2. დანესტიანებული კედლები არა მხოლოდ ულამაზოდ გამოიყურება, არამედ მავნეა ჯანმრთელობისთვის.

3. BIODRAY -ს დაყენების შემდეგ აღარ ხდება ნიდაგიდან წლის შეწოვა კედლებში ზევით, იმის გამო რომ ხდება წყლის მოლეკულების მოძრაობის მიმართულების საპირისპიროდ შეცვლა.
5. ლაქები ქრება და კედლები შრება.

100 % გარანტია.

1.
2.
3.
4.

5.


4. BIODRAY -ს მეშვეობით სამუდამოდ ქრება კაპილარული აწევის პრობლემა.
BIODRAY -ს მოქმედება
ტენის კაპილარული აწევა - ეს არის წყლის მოლეკულების მუდმივი ნაკადი, რომლებიც იწევენ კედლებში ზევით ნიდაგთან შეხებისას.

BIODRAY -ს დაყენების შემდეგ აღარ ხდება ნიდაგიდან წლის შეწოვა კედლებში ზევით, იმის გამო რომ ხდება წყლის მოლეკულების მოძრაობის მიმართულების საპირისპიროდ შეცვლა.
ლაქები ქრება და კედლები შრება.

100 % გარანტია.

1.
2.
3.
4.

5.


BIODRAY -ს მეშვეობით სამუდამოდ ქრება კაპილარული აწევის პრობლემა.
დანესტიანებული კედლები არა მხოლოდ ულამაზოდ გამოიყურება, არამედ მავნეა ჯანმრთელობისთვის.
სასამართლოს შენობა ქ. გალარატე (იტალია)
ეკლესია ქ. მილანი (იტალია)
BIODRAY -ს ტექნოლოგიით ნორმალური ტენიანობის სტაბილიზირება
საოფისე შენობა (საფრანგეთი)
დაყენების შემდეგ
დაყენებამდე

დაყენების შემდეგ
დაყენებამდე
დაყენების შემდეგ
დაყენებამდე
სასამართლოს შენობა ქ. გალარატე (იტალია)
ეკლესია ქ. მილანი (იტალია)
BIODRAY -ს ტექნოლოგიით ნორმალური ტენიანობის სტაბილიზირება
საოფისე შენობა (საფრანგეთი)

დაყენების შემდეგ
დაყენებამდე
დაყენების შემდეგ
დაყენებამდე
დაყენების შემდეგ
დაყენებამდე
12 წლის განმავლობაში ხელსაწყოს გამოყენებისას დადებითი შედეგი მიღწეულ იქნა 99,7% შემთხვევაში


ხელსაწყოს დაყენების შემდეგ ოპტიმალური ეფექტი მიიღწევა 5 თვიდან 3 წლამდე კედლების სისქისა და მასალების სტრუქტურიდან გამომდინარე. კედლები შრებიან ბუნებრივი გზით. ტენიანობის ცვლილება საზომ ხელსაწყოზე შეინიშნება 3-4 საათის შემდეგ.


BIODRAY შეამოწმეს დამოუკიდებელმა საექსპერტო ორგანიზაციებმა და გასცეს ნორმებთან შესაბამისობის სერტიფიკატები.


ISO EN 17050:2005 и IEC EN 62233:2005


სერტიფიკატი
შეესაბამება დირექტივას 2006/42/CE.
EN62233; ICNIRP, 1999/519/CE, CEI 211-6

გაშრობის გარანტია
12 წლის განმავლობაში ხელსაწყოს გამოყენებისას დადებითი შედეგი მიღწეულ იქნა 99,7% შემთხვევაში


ხელსაწყოს დაყენების შემდეგ ოპტიმალური ეფექტი მიიღწევა 5 თვიდან 3 წლამდე კედლების სისქისა და მასალების სტრუქტურიდან გამომდინარე. კედლები შრებიან ბუნებრივი გზით. ტენიანობის ცვლილება საზომ ხელსაწყოზე შეინიშნება 3-4 საათის შემდეგ.


BIODRAY შეამოწმეს დამოუკიდებელმა საექსპერტო ორგანიზაციებმა და გასცეს ნორმებთან შესაბამისობის სერტიფიკატები.


ISO EN 17050:2005 и IEC EN 62233:2005


სერტიფიკატი
შეესაბამება დირექტივას 2006/42/CE.
EN62233; ICNIRP, 1999/519/CE, CEI 211-6

გაშრობის გარანტია
+995 511 193 425
+995 592 162 772
წარმომადგენლობა საქართველოში
georgia@biodry.eu